top of page

Integritetspolicy för DH Creative AB

Denna integritetspolicy informerar om behandlingen av personuppgifter hos DH Creative AB. Policyn besvarar frågor om vilka personuppgifter DH Creative AB samlar in, använder eller delar, för vilka ändamål uppgifterna samlas in och vilka rättigheter användarna har. Syftet med policyn är att säkerställa att DH Creative AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom DH Creative AB:s verksamhet är DH Creative AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna leverera våra tjänster som fotograf och uppfylla eventuella avtal.

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla relevanta lagar och regler.

Leverantörer

DH Creative AB samarbetar med olika leverantörer för att kunna tillhandahålla fotografiska tjänster. Detta medför ett behov av att behandla leverantörernas personuppgifter för att kunna genomföra avtal och för att kontakta leverantörer.

Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid ingåendet av avtal eller under avtalsförhållandet.

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, som t.ex. olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

DH Creative AB kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

DH Creative AB kommer inte överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Cookie-hantering

DH Creative AB använder cookies och andra liknande tekniker för statistiska ändamål och för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som hjälper DH Creative AB att förstå hur användare använder webbplatsen och öka användarvänligheten.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss via kontaktsidan. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

bottom of page